ANDELSSELSKABET IDESTRUP VANDVÆRK
 
Til brugerne.
 
Vi har fredag den 7. oktober 2016 kl. 12.00 idriftsat en prøveinstallation af
 
AMTech Aqua Miljø Kalkknuser
 
på vores vandværk.
 
Anlægget består af impulsklodser der er monteret udvendig på afgangsrøret fra vandværket.
Impulsklodserne er tilsluttet én mini-computer, som styrer impulser af ultralyd.
Dette betyder, at det vand vi får ud af hanerne ændrer karakter, idet kalkpartiklerne i vandet knuses,
hvilket bevirker, at kalken ikke har samme tendens til at sætte sig fast i rør, beholdere og andre
brugsgenstande.
Der er ikke tale om tilsætning af kemikalier eller lignende.
 
 
Der er nu taget det første skridt til at skåne vort miljø i det daglige.
 
Du har nu fået begrebet ”blødt” vand,
som bevirker, at du kan nedsætte brugen af kemikalier til rengøring, da kalken ikke sætter sig som før.
 
Du kan nu reducere alt, hvad du tilsætter vandet med op til 1/3 del.
 
Du skal huske at reducere vaskepulver, da det ellers sætter sig i tøjet.
Bruge af kemikalier (minus kalk mm.) er ikke længere nødvendigt.
 
Du skal huske at reducere opvaskemiddel, da det ellers sætter sig på opvasken.
Ved brug af taps - halver disse!
 
Du skal bruge mindre shampoo.
 
Du skal bruge mindre håndsæbeDu får en blød hud da vandet ikke er aggressivt mere.
Har du tendens til udslæt kan dette forsvinde helt - eller reduceres.
 
Du skal bruge færre kaffebønner.
 
Du skal lade stå så meget vand i hurtigkogeren,at spiralen er dækket.
 
Du vil opleve,at når du har pudset vinduer i bund med det behandlet vand,
sætter der sig ikke noget på glasset.
 
Dersomdu hidtil har afsyret det lille gitter, der sidder på vandhanerne (perlatoren),
bør du udskifte den/dem en gang.
Herefter kalker den/de ikke til. I den første tid kan der samle sig lidt fint materiale i perlatoren,
hvorfor denne jævnligt skal afmonteres og skylles ren.
 
AMTech Aqua Miljø Kalkknuser.
Læs eventuelt mere om leverandøren på www.kalkknuser.dk
Prøveperioden af AMTech Aqua Miljø Kalkknuser på vandværket løber frem til den 31. oktober,
hvorefter der slukkes for anlægget.
Vi vil meget gerne høre, om du har oplevet en positiv/negativ virkning.
Derfor beder vi dig om på vedhæftede talon, med et X at tilkendegive,
om du i prøveperioden har konstateret nogle af de nævnte udsagn.
Talonen kan afleveres i postkassen på vandværket,
Kirkevej 21 H, Idestrup.

Du kan også besvare skemaet på vores hjemmeside www.idestrupvand.dk
via link på forsiden.
 
Med venlig hilsen
og på forhånd tak for hjælpen
BESTYRELSEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Navn______________________________ Adresse.____________________­­­­___________ 
Tlf._________________                              Email._________________________
 
Ja - nej
X - X
Sæt X
-
1)    Vandet fra vandhanen er blødere end normalt
-
2)    Reduceret brug af vaskepulver
-
3)    Kaffemaskinen kalker ikke så ofte til som før
-
4)    Vandkedlen kalker ikke så ofte til som før
-
5)    Det lille gitter, der sidder på vandhanen (perlatoren) kalker ikke så ofte til som før
    -
6)    Jeg bruger mindre shampoo
    -
7)    Mit hår er blevet blødere og nemmere at rede ud
    -
8)    Jeg bruger mindre håndsæbe
-
9)    Mit udslæt/eksem er forsvundet/reduceret