Aflæsning af Vandmålere

 

 

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Aflæsningskort udsendes i december af Guldborgsund Forsyning, og kan indberettes fra 1. til 31. december.

Aflæsningsresultatet SKAL være Guldborgsund Forsyning i hænde senest d. 31. december!

Hvis aflæsningsresultatet ikke er indsendt rettidigt, vil vandmåleren blive aflæst af personale fra vandværket,
og der pålignes et aflæsningsgebyr, der fremgår af vandværkets takstblad.

Se vejlening på aflæsningskortet.

Hvis du ønsker at indberette din seneste måleraflæsning, skal  du klikke her