Idestrup Vandværk

- forsyner ca. 1200 forbrugere.

 

Hertil kommer forsyningen af Orupgård og Brændte Ege.
Vandværket producerer normalt godt 110.000 m³ vand om året.

Der er 5 boringer,  beliggende i Idestrup og i området mod Bramsted og Egebjerg.
Hovedparten af vandindvindingen sker fra 4 boringer Bramsted, Egebjerg, Tveden og en ny boring ved Opupgård. 1 boring, på selve vandværket, er primært i reserve. I tilfælde af svigt i el-forsyningen, kan denne boring el-forsynes fra vandværkets nødgenerator.

 

Leveringssikkerhed

Idestrup Vandværk har ledningsforbindelser til Væggerløse Vandværk, Sdr. Kirkeby Vandværk og Marielyst Vandværk, idet der herigennem sikres en gensidig nødforsyning i tilfælde af nedbrud på vandværk eller større ledningsarbejder.
I tilfælde af nedbrud på den almindelige el-forsyning, har vandværket egen generator, der kan holde vandforsyningen i gang.

 

Hårdhed

Drikkevandet  er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH gr. Et ultralydsanlæg på vandværket behandler vandet således, at tilbøjeligheden til at afsætte kalkaflejringer er væsentlig reduceret.