PRINT SEND TIL EN VEN
Andelsselskabet Idestrup Vandværk
Velkommen til Idestrup Vandværks hjemmeside.

Hjemmesiden indeholder de væsentligste oplysninger om Idestrup Vandværk og opfylder kravene til den information, der af vandværket skal stilles til rådighed for vandværkets forbrugere.

Kort om Idestrup Vandværk.

Idestrup Vandværk blev stiftet i 1935 og er siden udbygget, så det i dag udgør en moderne og driftsikker vandforsyning, der i Guldborgsund Kommunes vandforsyningsplan indgår som et kategori 1 vandværk.

Efter overtagelse af forbrugerne i Elkenøre strandområde, omfatter Idestrup Vandværk nu ca. 1200 forbrugere.

Hertil kommer forsyningen af 2 selvstændige områder, Orupgård og Brændte Ege, der køber deres vand hos Idestrup Vandværk.

 

Meddelelser til Idestrup Vandværk.


Klik på KONTAKT i topmenuen, og skriv i felterne her. Kvittering sendes til den angivne afsender e-mail.
Email adressen i bunden af siden kan også benyttes.
Det er vigtigt, at ejerskifter og flytninger snarest oplyses.
Det henstilles, at flest mulige benytter betalingsservice via NETS. Her benyttes følgende:
PBS-nr.: 02712814  Debitor gr.nr.: 00001  Forbrugernr.: (ejendommens 9-cifrede nummer - fremgår af girokort)
Da Idestrup Vandværk har en aftale med Guldborgsund Forsyning om håndtering af måleraflæsninger, bør man sikre sig, at Guldborgsund Forsyning er tilmeldt i E-boks, så aflæsningskortet, der udsendes primo december, modtages sikkert.
Vandværkets CVR nr.: 47257816.

Kalkknuser svarskema.
 
Indsend her.


Hjemmesiden senest opdateret d. 9. december 2016.

Aktuelt

Kontakt Idestrup Vandværk

Formand:
Hans Henrik Kaare
2625 8987
Administration/kasserer:
Henning West Hansen

Bredevej 5, 4872 Idestrup

2388 0673
Vandværkspasser:
Egon Hansen
2427 2766

 

Aktuelle nyheder.


Måleraflæsning.

Nu er det ved at være tiden til den årlige måleraflæsning.
Aflæsningskort modtages fra Guldborgsund Forsyning, enten med alm. post eller via eBoks.
Aflæsning og indberetning af målerstand kan ske hele december måned, og senest d. 5. januar.
Benyt hjemmesidens mulighed for digital indberetning via fanen Selvaflæsning - se vejledning på aflæsningskortet.
Opmærksomheden henledes på, at der er pligt til at indberette målerstanden, selv om aflæsningskort ikke er modtaget.
Husk at genmontere målerdækslet korrekt!
 

Vintersikring.

af sommerhusej og andre ubeboede ejendomme er nu aktuel.
Se nærmere herom i fanen Information > Vintersikring.


Vandværk i drift på ny.

Vandværket har fra d. 25. nov. igen leveret vand til forbrugerne, idet vandanaltyserne viste kimtal inden for det tilladelige. Ved den fortsatte drift forventes kimtallene at falde yderligere til nivaeuet før anlægget blev standset d. 2. nov. Der udtages prøver herfor ugentlig.
Den prøveopsatte kalkknuser er nu igen i drift, se nedenfor.
 

Kalkknuser på vandværket

blev sat i drift fredag d. 7. oktober kl. 12.00.
Orienteringsbrev herom udsendt i uge 40.
Orienteringsbrevet kan læses under fanen Vandkvalitet > Kalkknuser.

Når vandværket igen er i normal drift, vil vi fortsat gerne have indmeldinger om eventuelle forskelle på vandets kalksætning.
Muligheden for at benytte det elektroniske svarskema vil derfor fortsat være åben.
Vi modtager meget gerne besvarelser, selv om man tidligere har indsendt besvarelse.

Svarskema kalkknuser findes på forsiden nederst.


Digital opmåling

af ledningsnettet i Elkenøre er i gang. Der kan forekomme personale fra landinspektør og vandværk i området, på veje og på de enkelte ejendomme.

Der er i den forbindelse konstateret total overgroning af dæksler til målerbrønde, der i flere tilfælde har medført øget tidsforbrug. Det henstilles, at der er fri og uhindret adgang til målerbrønde og at dæksler hertil er umiddelbart synlige.

 

Retningslinier i forbindelse med vandspild.

Bestyrelsen har tilpasset behandling af vandspildsager med brud på skjulte vandinstallationer i overensstemmelse med lov om afgift af ledningsført vand.
Retningslinier herfor kan ses under fanen Information > Vandspild.