PRINT SEND TIL EN VEN
Andelsselskabet Idestrup Vandværk
Velkommen til Idestrup Vandværks hjemmeside.

Hjemmesiden indeholder de væsentligste oplysninger om Idestrup Vandværk og opfylder kravene til den information, der af vandværket skal stilles til rådighed for vandværkets forbrugere.

Kort om Idestrup Vandværk.

Idestrup Vandværk blev stiftet i 1935 og er siden udbygget, så det i dag udgør en moderne og driftsikker vandforsyning, der i Guldborgsund Kommunes vandforsyningsplan indgår som et kategori 1 vandværk.

Efter overtagelse af forbrugerne i Elkenøre strandområde, omfatter Idestrup Vandværk nu ca. 1200 forbrugere.

Hertil kommer forsyningen af 2 selvstændige områder, Orupgård og Brændte Ege, der køber deres vand hos Idestrup Vandværk.

 

Meddelelser til Idestrup Vandværk.


Klik på KONTAKT i topmenuen, og skriv i felterne her. Kvittering sendes til den angivne afsender e-mail.
Email adressen i bunden af siden kan også benyttes.
Det er vigtigt, at ejerskifter og flytninger snarest oplyses.
Det henstilles, at flest mulige benytter betalingsservice via NETS. Her benyttes følgende:
PBS-nr.: 02712814  Debitor gr.nr.: 00001  Forbrugernr.: (ejendommens 9-cifrede nummer - fremgår af girokort)
Da Idestrup Vandværk har en aftale med Guldborgsund Forsyning om håndtering af måleraflæsninger, bør man sikre sig, at Guldborgsund Forsyning er tilmeldt i E-boks, så aflæsningskortet, der udsendes primo december, modtages sikkert.
Vandværkets CVR nr.: 47257816.

Kalkknuser svarskema.  
Se mere under fanen Vandkvalitet > Kalkknuser.
 
Indsend her.


Hjemmesiden senest opdateret d. 10. juni 2017.

Aktuelt

Kontakt Idestrup Vandværk

Formand:
Hans Henrik Kaare
2625 8987
Administration/kasserer:
Henning West Hansen

Bredevej 5, 4872 Idestrup

2388 0673
Vandværkspasser:
Egon Hansen
2427 2766

 

Aktuelle nyheder.

 

Generalforsamling fandt sted mandag d. 15. maj 2017 kl. 19.30 på Idestrup Privatskole.
 

Bemærk: Indkaldelse udsendt til alle via PBS opkrævningen omkring 1. april.
Se dagsorden HER.
Se indkommet forslag ad pkt. 5 HER.
Årsrapport for 2016 kan ses HER.
Budgetforslag for 2017 kan ses HER.
Referat fra generalforsamling han ses HER.

Se seneste vandanalyse under Vandkvalitet > Vandanalyser.

 

Kalkknuser.

Anlægget, der påvirker vandet kontinuerligt med ultralyd, har været i drift siden oktober 2016.
Bestyrelsen ser gerne flere besvarelser via det indsatte svarlink på forsiden.
Det er konstateret, at der kan udfældes et hvidt pulver i luftblanderen på vandhanen.
Dette kan blot skylles bort ved demontering af luftblanderen.
Det er sandsynligt, at det vil fortsætte nogen tid, indtil fastsiddende kalk er ude af rørene.


Digital opmåling

af ledningsnettet i Elkenøre er i gang. Der kan forekomme personale fra landinspektør og vandværk i området, på veje og på de enkelte ejendomme.

Der er i den forbindelse konstateret total overgroning af dæksler til målerbrønde, der i flere tilfælde har medført øget tidsforbrug. Det henstilles, at der er fri og uhindret adgang til målerbrønde og at dæksler hertil er umiddelbart synlige.

 

Retningslinier i forbindelse med vandspild.

Bestyrelsen har tilpasset behandling af vandspildsager med brud på skjulte vandinstallationer i overensstemmelse med lov om afgift af ledningsført vand.
Retningslinier herfor kan ses under fanen Information > Vandspild.