PRINT SEND TIL EN VEN
Andelsselskabet Idestrup Vandværk
Velkommen til Idestrup Vandværks hjemmeside.

Hjemmesiden indeholder de væsentligste oplysninger om Idestrup Vandværk og opfylder kravene til den information, der af vandværket skal stilles til rådighed for vandværkets forbrugere.

Kort om Idestrup Vandværk.

Idestrup Vandværk blev stiftet i 1935 og er siden udbygget, så det i dag udgør en moderne og driftsikker vandforsyning, der i Guldborgsund Kommunes vandforsyningsplan indgår som et kategori 1 vandværk.

Efter overtagelse af forbrugerne i Elkenøre strandområde, omfatter Idestrup Vandværk nu ca. 1200 forbrugere.

Hertil kommer forsyningen af 2 selvstændige områder, Orupgård og Brændte Ege, der køber deres vand hos Idestrup Vandværk.

 

Meddelelser til Idestrup Vandværk.


Klik på KONTAKT i topmenuen, og skriv i felterne her. Kvittering sendes til den angivne afsender e-mail.
Email adressen i bunden af siden kan også benyttes.
Det er vigtigt, at ejerskifter og flytninger snarest oplyses.
Det henstilles, at flest mulige benytter betalingsservice via NETS. Her benyttes følgende:
PBS-nr.: 02712814  Debitor gr.nr.: 00001  Forbrugernr.: (ejendommens 9-cifrede nummer - fremgår af girokort)
Da Idestrup Vandværk har en aftale med Guldborgsund Forsyning om håndtering af måleraflæsninger, bør man sikre sig, at Guldborgsund Forsyning er tilmeldt i E-boks, så aflæsningskortet, der udsendes primo december, modtages sikkert.
Vandværkets CVR nr.: 47257816.

Kalkknuser svarskema.  
Se mere under fanen Vandkvalitet > Kalkknuser.
 
Indsend her.


Hjemmesiden senest opdateret d. 5. juli 2018.

Aktuelt

Kontakt Idestrup Vandværk

Formand/vandværkspasser:
Hans Henrik Kaare
Tlf. 2625 8987(privat)
-2176 1935 (primær)


Administration/kasserer:.
Henning West Hansen

Bredevej 5, 4872 Idestrup

Tlf. 2388 0673

 

Aktuelle nyheder.

Defekte låg på målerbrønde:

Låget til målerbrønden er en meget vigtig del af den beskyttelse, som vandmåleren kræver.
Idet adskillige låg til målerbrønde gennem årene er blevet defekte, bl.a. ved påkørsel af græsslåningsmaskiner, har bestyrelsen indhentet tilbud på nye låg, til en pris af 880 kr. + moms.
Dette er en fordelagtig pris, der forudsætter, at der kan bestilles mindst 25 stk.
Så derfor, er dækslet defekt/ødelagt, så bestil et nyt dæksel hos vandværket, og vi samler sammen til vores leverandør.
Opmærksomheden henledes på, at målerbrønden ejes og vedligeholdes af forbrugeren. Udskiftning af en frostsprængt målere vil normalt skulle afholdes af forbrugeren.
 

Ledningsarbejde i Idestrup
er færdigt. Vi takker for den store forståelse for de ulemper, som arbejdet har medført.


Som ny vandværkspasser er pr. 1. april tiltrådt vandværkets formand, Hans Henrik Kaare, hvortil alle henvendelser omkring såvel ledningsnet og vandværk kan rettes.
Idet Hans Henrik Kaare ligeledes passer sit "civile" arbejde, kan der typisk i normal arbejdstid forsøges kontakt på "primær telefon", evt. via SMS.
Kontakten til vandværket kan ligeledes ske via e-mail: info@idestrupvand.dk 
 

Generalforsamling 2018

Fandt sted tirsdag d. 22. maj kl. 19:30 på Idestrup Privatskole.
Dagsorden til generalforsamling kan ses her.
Årsrapport for 2017 kan ses her.
Referat fra generalforsamling kan ses her.
Budget for 2018 kan ses her.

 

Se seneste vandanalyse under Vandkvalitet > Vandanalyser.

Så har vi resultat af analyse for 1,2,4 Triazol udtaget på vandværket d. 8. maj. Også her intet fundet.
Seneste analyser på forbrugers taphane uden flush og boringskontrol af boringen i Egebjerg.


 

Kalkknuser.

Idet der på Idestrup Grundejerforenings nylige generalforsamling har været stillet tvivl om kalkknuseren på vandværket er i drift, skal oplyses, at anlægget, har været i drift siden oktober 2016 med en kort afbrydelse i nov.-dec. 2016.