PRINT SEND TIL EN VEN
Andelsselskabet Idestrup Vandværk
Velkommen til Idestrup Vandværks hjemmeside.

Hjemmesiden indeholder de væsentligste oplysninger om Idestrup Vandværk og opfylder kravene til den information, der af vandværket skal stilles til rådighed for vandværkets forbrugere.

Kort om Idestrup Vandværk.

Idestrup Vandværk blev stiftet i 1935 og er siden udbygget, så det i dag udgør en moderne og driftsikker vandforsyning, der i Guldborgsund Kommunes vandforsyningsplan indgår som et kategori 1 vandværk.

Efter overtagelse af forbrugerne i Elkenøre strandområde, omfatter Idestrup Vandværk nu ca. 1200 forbrugere.

Hertil kommer forsyningen af 2 selvstændige områder, Orupgård og Brændte Ege, der køber deres vand hos Idestrup Vandværk.

 

Meddelelser til Idestrup Vandværk.


Klik på KONTAKT i topmenuen, og skriv i felterne her. Kvittering sendes til den angivne afsender e-mail.
Email adressen i bunden af siden kan også benyttes.
Det er vigtigt, at ejerskifter og flytninger snarest oplyses.
Det henstilles, at flest mulige benytter betalingsservice via NETS. Her benyttes følgende:
PBS-nr.: 02712814  Debitor gr.nr.: 00001  Forbrugernr.: (ejendommens 9-cifrede nummer - fremgår af girokort)
Da Idestrup Vandværk har en aftale med Guldborgsund Forsyning om håndtering af måleraflæsninger, bør man sikre sig, at Guldborgsund Forsyning er tilmeldt i E-boks, så aflæsningskortet, der udsendes primo december, modtages sikkert.
Vandværkets CVR nr.: 47257816.

Kalkknuser svarskema.  
Se mere under fanen Vandkvalitet > Kalkknuser.
 
Indsend her.


Hjemmesiden senest opdateret d. 2. januar 2018.

Aktuelt

Kontakt Idestrup Vandværk

Formand:
Hans Henrik Kaare
2625 8987
Administration/kasserer:
Henning West Hansen

Bredevej 5, 4872 Idestrup

2388 0673
Vandværkspasser:
Egon Hansen
2427 2766

 

Aktuelle nyheder.

 

Vandspild i Elkenøre strandområde.

er i dag, d. 2. januar identificeret. Ukendt person har i en målerbrønd åbnet for vandet, og da vandhanerne i huset stod åbne, har vandet løbet frit.
Så derfor: Efter vintersikring SKAL indvendige vandhaner eller indvendig hovedhane lukkes..!

 

Generalforsamling 2018.

For at give flest mulige forbrugere mulighed for at kunne planlægge deltagelse i generalforsamling 2018, har bestyrelsen ved sit seneste møde fastsat datoen herfor til tirsdag d. 22. maj kl. 1900 på Idestrup Privatskole. Den egentlige indkaldelse hertil sker med årsopgørelsen, der via Nets udsendes i april.


Aflæsning af vandmålere

og indberetning til Guldborgsund Forsyning skal ske inden 31. december.
Ved indberetning kan benyttes linket fra Idestrup Vandværks hjemmeside.
HUSK: Forsyningen udsender ikke længere rykker for manglende modtagelse af aflæsninger.
Ved manglende indberetning af aflæsning foretages aflæsning af vandværket, og der pålignes gebyr på 300 kr. + moms på afregningen i april.
 

Se seneste vandanalyse under Vandkvalitet > Vandanalyser.

I forbindelse med rutinekontrol, kaldet Normal kontrol på vandværket, er der d. 18. september, efter henstilling fra tilsynsmyndigheden i Guldborgsund Kommune og anbefaling fra foreningen Danske Vandværker, foretaget ekstra kontrol for omdannelsesstoffet efter sprøjtemidlet Cloridazon, benævnt Desphenyl-chloridazon.
Der er IKKE fundet spor af dette omdannnelsesstof i vandværksvandet.
Vandprøven er udtaget under ordinær drift af vandværket, der indbefatter 3 af vandværkets 5 boringer.
Der vil i nær fremtid blive foretaget ordinær kontrol af den 4. boring, herunder for Desphenyl-chloridazon.
Der er ikke i øjeblikket krav om denne analyse for Desphenyl-Chloridazon, men det forventes at komme sidst i 2017 eller ind i 2018.
15.11.17: Ved den ovenfor nævnte analyse på boring 4, er der ikke fundet nogen overskridelser af miljøfremmede stoffer, heller ikke på Desphenyl-chloridazon.
Det er vi meget tilfredse med..!
 

Kalkknuser.

Anlægget, der påvirker vandet kontinuerligt med ultralyd, har været i drift siden oktober 2016.
Bestyrelsen ser gerne flere besvarelser via det indsatte svarlink på forsiden.
Det er konstateret, at der kan udfældes et hvidt pulver i luftblanderen på vandhanen.
Dette kan blot skylles bort ved demontering af luftblanderen.
Det er sandsynligt, at det vil fortsætte nogen tid, indtil fastsiddende kalk er ude af rørene.

 

Digital opmåling

af ledningsnettet i Elkenøre er afsluttet.
Der resterer at færdiggøre arbejdet med digitale ledningskort, hvilket sker hos Landinspektørfirmaet LE34 i Nykøbing F.
 

Retningslinier i forbindelse med vandspild.

Bestyrelsen har tilpasset behandling af vandspildsager med brud på skjulte vandinstallationer i overensstemmelse med lov om afgift af ledningsført vand.
Retningslinier herfor kan ses under fanen INFORMATION > VANDSPILD.