PRINT SEND TIL EN VEN
Andelsselskabet Idestrup Vandværk

Vandmålere
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.
Det er ejeren af ejendommens ansvar, at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.
Hvis vandmåleren er anbragt udendørs i målerbrønd, er det ejerens eller brugerens ansvar at målerbrøndens dæksel er korrekt monteret. Dette for at beskytte måleren mod mekanisk overlast eller frostsprængning. Denne beskyttelse skal tillige iagttages, hvis måleren er anbragt inden døre. Ved skade på måleren vil udgiften ved udskiftning i reglen blive pålagt ejeren eller brugeren af ejendommen.
 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og efterse vandmåleren, herunder foretage kontrolaflæsning.
 

Aktuelt

Kontakt Idestrup Vandværk

Formand/vandværkspasser:
Hans Henrik Kaare
Tlf. 2625 8987(primær)
-2176 1935 (privat)

Administration/kasserer:.
Henning West Hansen

Bredevej 5, 4872 Idestrup

Tlf. 2388 0673

 

Aktuelle nyheder.  


Generalforsamling 2019

er planlagt til mandag d. 20. maj kl. 19:30 på Idestrup Privatskole.

Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her.
Årsrapport for 2018 kan ses her.
Årsrapporten er underskrevet af bestyrelse og revisorer 18. maj 2019.
 

 

Bemærk: Indkaldelse til generalforsamlingen fremgår af NETS opkrævning i april.

 

 

 

Persondatapolitik.

Idestrup Vandværk skal offentliggøre virksomhedens persondatapolitik.
Denne kan nu ses under fanen Information > Persondatapolitik.

Forstyrrelser i vandforsyningen.

Idestrup Vandværk har inden for den seneste tid været nødsaget til at lukke for vandeti forbindelse med akutte reparationer.
I 1 tilfælde har smedens personale lukket for et langt større område end tilsigtet.
Dette skal vi stærkt beklage, og det er indskærpet, at dette kun må ske efter orientering af vandværkets driftsleder.
Vandværket vil benytte Facebook under Idestrup Gruppen til orientering.