PRINT SEND TIL EN VEN
Andelsselskabet Idestrup Vandværk

Vandmålere
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.
Det er ejeren af ejendommens ansvar, at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.
Hvis vandmåleren er anbragt udendørs i målerbrønd, er det ejerens eller brugerens ansvar at målerbrøndens dæksel er korrekt monteret. Dette for at beskytte måleren mod mekanisk overlast eller frostsprængning. Denne beskyttelse skal tillige iagttages, hvis måleren er anbragt inden døre. Ved skade på måleren vil udgiften ved udskiftning i reglen blive pålagt ejeren eller brugeren af ejendommen.
 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og efterse vandmåleren, herunder foretage kontrolaflæsning.
 

Aktuelt

Kontakt Idestrup Vandværk

Formand/vandværkspasser:
Hans Henrik Kaare
Tlf. 2625 8987(primær)
-2176 1935 (privat)

Administration/kasserer:.
Henning West Hansen

Bredevej 5, 4872 Idestrup

Tlf. 2388 0673

 

 

Kalkknuser.

Anlægget, der med ultralyd omdanner kalkpartikler i drikkevandet, så disse ikke sætter sig fast i vandinstallationerne er i uge 8 nedtaget og overgivet producenten til kontrol og justering.
Anlægget vil blive genmonteret forventelig i uge 12, idet der samtidig foretages undersøgelser af drikkevandet for indholdet af kalkpartikler både inden idriftsætning og efter idriftsætning.
Det forventes ikke, at forbrugerne vil mærke nogen forandring i den periode, hvor kalkknuseren er ude af drift.


Vintersikring og måleraflæsning.

December er sædvanligvis måneden for måleraflæsning og seneste udkald for vintersikriing i fritidshuse, og andre bygninger, der ikke anvendes i vinterhalvåret.
Aflæsningskortet modtages fra Guldborgsund Forsyning og indberetning af måleraflæsningen skal senest ske d. 31. december.
Der udsendes ikke længere rykker for måleraflæsningen. Vandværkets personale foretager aflæsning af de målere, der ikke modtages indberetning på.
Måleraflæsning kan indberettes direkte til Guldborgsund Forsynings hjemmeside, eller via fanen Selvaflæsning på vandværkets hjemmeside.
Benyt vejledningen på aflæsningskortet.
 

Generalforsamling 2020

er fastsat til mandag d. 25. maj 2020 kl. 19:30 i Idestrup Forsamlingshus.

Dagen efter Kristi Himmelfartsferien.
Dagsorden foreligger endnu ikke, men vil komme i god tid forinden.


 

Persondatapolitik.

Idestrup Vandværk skal offentliggøre virksomhedens persondatapolitik.
Denne kan nu ses under fanen Information > Persondatapolitik.