PRINT SEND TIL EN VEN
Andelsselskabet Idestrup Vandværk

Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

Aktuelt

Kontakt Idestrup Vandværk

Formand/vandværkspasser:
Hans Henrik Kaare
Tlf. 2625 8987(primær)
-2176 1935 (privat)

Administration/kasserer:.
Henning West Hansen

Bredevej 5, 4872 Idestrup

Tlf. 2388 0673

 

 

Kalkknuser.

Anlægget, der med ultralyd omdanner kalkpartikler i drikkevandet, så disse ikke sætter sig fast i vandinstallationerne er i uge 8 nedtaget og overgivet producenten til kontrol og justering.
Anlægget vil blive genmonteret forventelig i uge 12, idet der samtidig foretages undersøgelser af drikkevandet for indholdet af kalkpartikler både inden idriftsætning og efter idriftsætning.
Det forventes ikke, at forbrugerne vil mærke nogen forandring i den periode, hvor kalkknuseren er ude af drift.


Vintersikring og måleraflæsning.

December er sædvanligvis måneden for måleraflæsning og seneste udkald for vintersikriing i fritidshuse, og andre bygninger, der ikke anvendes i vinterhalvåret.
Aflæsningskortet modtages fra Guldborgsund Forsyning og indberetning af måleraflæsningen skal senest ske d. 31. december.
Der udsendes ikke længere rykker for måleraflæsningen. Vandværkets personale foretager aflæsning af de målere, der ikke modtages indberetning på.
Måleraflæsning kan indberettes direkte til Guldborgsund Forsynings hjemmeside, eller via fanen Selvaflæsning på vandværkets hjemmeside.
Benyt vejledningen på aflæsningskortet.
 

Generalforsamling 2020

er fastsat til mandag d. 25. maj 2020 kl. 19:30 i Idestrup Forsamlingshus.

Dagen efter Kristi Himmelfartsferien.
Dagsorden foreligger endnu ikke, men vil komme i god tid forinden.


 

Persondatapolitik.

Idestrup Vandværk skal offentliggøre virksomhedens persondatapolitik.
Denne kan nu ses under fanen Information > Persondatapolitik.