PRINT SEND TIL EN VEN
Andelsselskabet Idestrup Vandværk

Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

Aktuelt

Kontakt Idestrup Vandværk

Formand/vandværkspasser:
Hans Henrik Kaare
Tlf. 2625 8987(primær)
-2176 1935 (privat)

Administration/kasserer:.
Henning West Hansen

Bredevej 5, 4872 Idestrup

Tlf. 2388 0673

 

Aktuelle nyheder.  


Generalforsamling 2019

er planlagt til mandag d. 20. maj kl. 19:30 på Idestrup Privatskole.

Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her.
Årsrapport for 2018 kan ses her.
Årsrapporten er underskrevet af bestyrelse og revisorer 18. maj 2019.
 

 

Bemærk: Indkaldelse til generalforsamlingen fremgår af NETS opkrævning i april.

 

 

 

Persondatapolitik.

Idestrup Vandværk skal offentliggøre virksomhedens persondatapolitik.
Denne kan nu ses under fanen Information > Persondatapolitik.

Forstyrrelser i vandforsyningen.

Idestrup Vandværk har inden for den seneste tid været nødsaget til at lukke for vandeti forbindelse med akutte reparationer.
I 1 tilfælde har smedens personale lukket for et langt større område end tilsigtet.
Dette skal vi stærkt beklage, og det er indskærpet, at dette kun må ske efter orientering af vandværkets driftsleder.
Vandværket vil benytte Facebook under Idestrup Gruppen til orientering.