PRINT SEND TIL EN VEN
Andelsselskabet Idestrup Vandværk

Spar på vandet
1 m3 koster (1000 l.) koster 3,65 kr. + statsafgift 6,13 kr. + moms. Hertil kommer afledningsafgifter på 36,67 kr., i alt 49,00 kr. pr. kbm. (2014-15)
Selv om der er kontante fordele ved at spare på vandet, er der endnu bedre grunde. Rent vand er en begrænset ressource, som vi skal passe på af hensyn vore børn og de kommende generationer
 

Hver gang, du sparer på vandet, er du med til at sørge for, at vi også har rent grundvand i fremtiden. Derfor er det godt, at tænke sig om, når man åbner for vandhanen. Det gælder både på badeværelset, i køkkenet og ikke mindst i haven.

Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af. Det drejer sig om alt fra dryppende vandhaner til utætte installationer. Desværre er de sidste både de sværeste at opdage og de mest kostbare, fordi det ofte drejer sig om enorme mængder vand fra selv en lille sprække.

Hold øje med forbruget
Noter målerstanden når du forlader sommerhuset og sammenlign den med målerstanden, når du kommer igen efter en periode. På den måde kan du nemt afsløre små utætheder. Om vinteren skal du naturligvis lukke for vandet ved stophanen.

Se mere om i afsnittet frostsikring af ubeboede bygninger, herunder sommerhuse.

Aktuelt

Kontakt Idestrup Vandværk

Formand/vandværkspasser:
Hans Henrik Kaare
Tlf. 2625 8987(primær)
-2176 1935 (privat)

Administration/kasserer:.
Henning West Hansen

Bredevej 5, 4872 Idestrup

Tlf. 2388 0673

 

Aktuelle nyheder.  


Ingen driftsforstyrrelser.

 


Vandkvalitet:

Som omtalt på generalforsamlingen  blev der den 13. maj udtaget prøve på vandværket for det senest fremkomne pesticid Chlorothalonil-amidsulfonsyre.
Det viste sig heldigvis, at der ikke fandtes spor af stoffet.
Analyserapport af 4. juni kan ses her.
Vandværket skal inden d. 1. november udtage prøver separat på de 5 indvindingsboringer.
Det er allerede sket, idet prøver fra de enkelte boringer er udtaget d. 27. juni, og resultatet er det samme som afgang vandværk.
Analyserapport af 11. juli kan ses her.
Seneste vandanalyser er foretaget d. 27. august på afgang vandværk og hos forbruger på Østersøvej.
Resultatet kan læses under fanen vandanalyser.
 

Generalforsamling 2019

er afholdt mandag d. 20. maj kl. 19:30 på Idestrup Privatskole.

Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her.
Årsrapport for 2018 kan ses her.
Årsrapporten er underskrevet af bestyrelse og revisorer 18. maj 2019.
Det vedtagne budget for 2019 kan ses her.
Referat fra generalforsamlingen kan ses her.
 

Persondatapolitik.

Idestrup Vandværk skal offentliggøre virksomhedens persondatapolitik.
Denne kan nu ses under fanen Information > Persondatapolitik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.