PRINT SEND TIL EN VEN
Andelsselskabet Idestrup Vandværk

Idestrup Vandværk forsyner ca. 1200 forbrugere.
Hertil kommer forsyningen af Orupgård og Brændte Ege.
Vandværket producerer normalt godt 110.000 m³ vand om året.

Der er 5 boringer,  beliggende i Idestrup og i området mod Bramsted og Egebjerg.
Hovedparten af vandindvindingen sker fra 4 boringer Bramsted, Egebjerg, Tveden og en ny boring ved Opupgård. 1 boring, på selve vandværket, er primært i reserve. I tilfælde af svigt i el-forsyningen, kan denne boring el-forsynes fra vandværkets nødgenerator.

Leveringssikkerhed
Idestrup Vandværk har ledningsforbindelser til Væggerløse Vandværk, Sdr. Kirkeby Vandværk og Marielyst Vandværk, idet der herigennem sikres en gensidig nødforsyning i tilfælde af nedbrud på vandværk eller større ledningsarbejder.
I tilfælde af nedbrud på den almindelige el-forsyning, har vandværket egen generator, der kan holde vandforsyningen i gang.

Hårdhed
Drikkevandet  er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH gr. Et ultralydsanlæg på vandværket behandler vandet således, at tilbøjeligheden til at afsætte kalkaflejringer er er væsentlig reduceret.
 

Aktuelt

Kontakt Idestrup Vandværk

Formand/vandværkspasser:
Hans Henrik Kaare
Tlf. 2625 8987(primær)
-2176 1935 (privat)

Administration/kasserer:.
Henning West Hansen

Bredevej 5, 4872 Idestrup

Tlf. 2388 0673

 

 

Kalkknuser.

Anlægget, der med ultralyd omdanner kalkpartikler i drikkevandet, så disse ikke sætter sig fast i vandinstallationerne er i uge 8 nedtaget og overgivet producenten til kontrol og justering.
Anlægget vil blive genmonteret forventelig i uge 12, idet der samtidig foretages undersøgelser af drikkevandet for indholdet af kalkpartikler både inden idriftsætning og efter idriftsætning.
Det forventes ikke, at forbrugerne vil mærke nogen forandring i den periode, hvor kalkknuseren er ude af drift.


Vintersikring og måleraflæsning.

December er sædvanligvis måneden for måleraflæsning og seneste udkald for vintersikriing i fritidshuse, og andre bygninger, der ikke anvendes i vinterhalvåret.
Aflæsningskortet modtages fra Guldborgsund Forsyning og indberetning af måleraflæsningen skal senest ske d. 31. december.
Der udsendes ikke længere rykker for måleraflæsningen. Vandværkets personale foretager aflæsning af de målere, der ikke modtages indberetning på.
Måleraflæsning kan indberettes direkte til Guldborgsund Forsynings hjemmeside, eller via fanen Selvaflæsning på vandværkets hjemmeside.
Benyt vejledningen på aflæsningskortet.
 

Generalforsamling 2020

er fastsat til mandag d. 25. maj 2020 kl. 19:30 i Idestrup Forsamlingshus.

Dagen efter Kristi Himmelfartsferien.
Dagsorden foreligger endnu ikke, men vil komme i god tid forinden.


 

Persondatapolitik.

Idestrup Vandværk skal offentliggøre virksomhedens persondatapolitik.
Denne kan nu ses under fanen Information > Persondatapolitik.