PRINT SEND TIL EN VEN
Andelsselskabet Idestrup Vandværk

Idestrup Vandværk forsyner ca. 1200 forbrugere.
Hertil kommer forsyningen af Orupgård og Brændte Ege.
Vandværket producerer normalt godt 110.000 m³ vand om året.

Der er 6 boringer,  beliggende i Idestrup og i området mod Bramsted og Egebjerg.
Hovedparten af vandindvindingen sker fra 4 boringer Bramsted, Egebjerg, Tveden og en ny boring ved Opupgård. Øvrige boringer, Sigvald mellem Idestrup og Sdr.Ørslevog på selve vandværket, er primært i reserve. I tilfælde af svigt i el-forsyningen, kan disse boringer el-forsynes fra vandværkets nødgenerator.

Leveringssikkerhed
Idestrup Vandværk har ledningsforbindelser til Væggerløse Vandværk, Sdr. Kirkeby Vandværk og Marielyst Vandværk, idet der herigennem sikres en gensidig nødforsyning i tilfælde af nedbrud på vandværk eller større ledningsarbejder.
I tilfælde af nedbrud på den almindelige el-forsyning, har vandværket egen generator, der kan holde vandforsyningen i gang.

Hårdhed
Drikkevandet  er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH gr.
 

Aktuelt

Kontakt Idestrup Vandværk

Formand/vandværkspasser:
Hans Henrik Kaare
Tlf. 2625 8987(primær)
-2176 1935 (privat)

Administration/kasserer:.
Henning West Hansen

Bredevej 5, 4872 Idestrup

Tlf. 2388 0673

 

Aktuelle nyheder.  


Ingen driftsforstyrrelser.

 


Vandkvalitet:

Som omtalt på generalforsamlingen  blev der den 13. maj udtaget prøve på vandværket for det senest fremkomne pesticid Chlorothalonil-amidsulfonsyre.
Det viste sig heldigvis, at der ikke fandtes spor af stoffet.
Analyserapport af 4. juni kan ses her.
Vandværket skal inden d. 1. november udtage prøver separat på de 5 indvindingsboringer.
Det er allerede sket, idet prøver fra de enkelte boringer er udtaget d. 27. juni, og resultatet er det samme som afgang vandværk.
Analyserapport af 11. juli kan ses her.

 

Generalforsamling 2019

er afholdt mandag d. 20. maj kl. 19:30 på Idestrup Privatskole.

Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her.
Årsrapport for 2018 kan ses her.
Årsrapporten er underskrevet af bestyrelse og revisorer 18. maj 2019.
Det vedtagne budget for 2019 kan ses her.
Referat fra generalforsamlingen kan ses her.
 

Persondatapolitik.

Idestrup Vandværk skal offentliggøre virksomhedens persondatapolitik.
Denne kan nu ses under fanen Information > Persondatapolitik.

Forstyrrelser i vandforsyningen.

Idestrup Vandværk har inden for den seneste tid været nødsaget til at lukke for vandet i forbindelse med akutte reparationer.
I 1 tilfælde har smedens personale lukket for et langt større område end tilsigtet.
Dette skal vi stærkt beklage, og det er indskærpet, at dette kun må ske efter orientering af vandværkets formand.
Vandværket vil benytte Facebook under Idestrup Gruppen og Elkenøre Strand Nabogruppe til orientering.